Αμπελώνες Παγωνά

Ως τότε, ο αμπελώνας των λίγων στρεμμάτων καλλιεργούνταν με μεράκι και διάθεση από γενιά σε γενιά για να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας.

Η μακροχρόνια οικογενειακή ερασιτεχνική ενασχόληση, σε συνδυασμό με τις σπουδές του Παγωνά Δημοσθένη, οδήγησαν στην επαγγελματική σήμερα ενασχόληση με τον οίνο.

Η επιχείρηση της οικογένειας αναπτύσσεται σε 30 στρέμματα στα οποία καλλιεργούνται οι ποικιλίες σταφυλιών, καθώς και μία μικρή οινοποιητική μονάδα.

Στο νομό Σερρών, κάτω από τους πρόποδες του χρυσοφόρου και μυθικού όρους Παγγαίο, σε έδαφος γόνιμο και κλίμα ιδανικό για την καλλιέργεια της αμπέλου συναντιούνται οι δρόμοι του κρασιού της Μακεδονίας με μια οικογενειακή οινοποιητική επιχείρηση.

Πρόκειται για την επιχείρηση της οικογένειας Παγωνά στο χωριό Κορμίστα του δήμου Αμφίπολης που ξεκίνησε να παράγει επαγγελματικά κρασί το έτος 2003.

Όρος Παγγαίο

Πληροφορίες

Παγωνάς Δημοσθένης

Κορμίστα Σερρών

6946 842761

25210 38811

info@pagonaswines.gr

Κοινωνικά μέσα